Tag Archives: các đường mổ thận

Lựa chọn các đường mổ trên thận lấy sỏi

Lua chon duong mo than lay soi

I.NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ĐƯỜNG MỔ TRÊN THẬN . Lựa chọn dường mờ trên thận lấy sỏi cần dựa vào: Giãi phấu thận: Bể thận trong xoang hay ngoài xoang. Rốn thận rộng hay hẹp. Phân bố mạch máu thận (ĐM, TM) và mối liên quan của ĐM, TM thận so VỚI bể thận, rốn thận. […]