Tag Archives: chẩn đoán sỏi bằng dụng dụ

Chẩn đoán sỏi tiết niệu bằng dụng cụ

nong nieu dao

CHẨN ĐOÁN SỎI BẰNG DỤNG CỤ Chẩn đoán sỏi tiết niệu bằng dụng cụ hay được dùng thăm dò niệu đạo vào bàng quang 1.Các loại dụng cụ thường dùng -Que nong thẳng -Que nong cong 2.Nguyên tắc khám -chuẩn bị bệnh nhân -gây tê bàng quang bằng lidocain -dụng cụ vô trùng tuyệt đối -thao […]