Tag Archives: chọc trocar

Kỹ thuật chọc Trocar

vi tri choc trocar noi soi sau phuc mac

​I.PHƯƠNG PHÁP TẠO HƠI Ổ BỤNG 1.Phương pháp kín Kỹ thuặt bơm khí kín là việc chọc kim Veress qua da vào ổ bụng và bơm khí carbon dioxid vào trước khi đặt trocar đầu tiên. a.Kỹ thuật choc kim Veress Sau khi bệnh nhân được gây mê và đặt ở tư thế thích hợp, đặt ống thông dạ […]