Tag Archives: cơ chế hình thành sỏi

Cơ chế hình thành và gây bệnh của sỏi tiết niệu

I. Cơ chế hình thành sỏi. Đa số sỏi tiết niệu được hình thành từ thận, sau đó di trú theo dòng nước tiểu tới các vị trí khác của đường niệu. Nguyên nhân và cơ chế hình thành sỏi còn chưa rõ ràng, có nhiều thuyết giải thích cơ chế hình thành sỏi tiết […]