Tag Archives: suy thận mạn do sỏi

Suy thận mãn do sỏi tiết niệu

Suy thận mạn tính là một biến chứng cùa sỏi tiết niệu, mà nguyên nhân gây giảm sút từ từ số lượng nephron, làm giảm dần mức lọc cầu thận, thận có bù trừ nhưng không hồi phục được. Khi mức lọc cầu thận giảm 50% (< 60ml/phút) so với bình thường (120ml/phút) thì gọi là suy […]