Tag Archives: đái mủ

Đặc điểm rối loạn tiểu tiện trong sỏi tiết niệu

Đặc điểm rối loạn tiểu tiện trong sỏi tiết niệu rất phong phú, khi khai thác những rối loạn tiểu tiện của người bệnh, bác sĩ sẽ có thêm những thông tin chẩn đoán và xử trí tốt hơn cho bệnh nhân