Tag Archives: suy thận cấp

Suy thận cấp do sỏi tiết niệu

Suy thận cấp là hội chứng xuất hiện cấp tính làm suy giảm hoặc mất chức năng tạm thời của cả hai thận, mức lọc của cầu thận có thể bị giảm sút hay mất hoàn toàn làm ngừng hoặc suy giảm nhanh chóng dẫn đến thiểu niệu hoặc vô niệu, nitơ phi protein máu tăng, […]