Tag Archives: Nội soi lấy sỏi

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi  ( Nội soi lấy sỏi) là một phương pháp điều trị ít xâm lấn, cho thấy ưu thế hơn đối với những trường hợp sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên, sỏi bể thận đơn thuần mà tán sỏi ngoài cơ thể và tán sỏi nội soi ngược […]